Informačný seminár – Terénna opatrovateľská služba od A do Z – Banská Bystrica

Srdečne Vás pozývame na informačný seminár NP TOS venovaný komplexne téme Terénnej opatrovateľskej služby.

Informácia pre zapojené subjekty do NP TOS – ukončenie núdzového stavu

Publikované utorok, 16 júna 2020

O polnoci dňa 13.6.2020 skončil na Slovensku núdzový stav. Naďalej však ostáva v platnosti mimoriadna situácia.

Modelový dokument – určenie rozsahu zaškolenia opatrovateľky

Publikované piatok, 5 júna 2020

Pripravili sme pre Vás modelový dokument, ktorým ako poskytovateľ opatrovateľskej služby môžete určiť vecný a časový rozsah zaškolenia opatrovateľa/ky počas mimoriadnej situácie.

Dôležitá informácia pre žiadateľov o zapojenie sa do NP TOS

Publikované piatok, 5 júna 2020

Uzavretie Oznámenia o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby č. NP TOS/01/2019.

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

Publikované utorok, 5 mája 2020

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

Odporúčania na podporu prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb

Odporúčania pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb

Sme tu pre Vás

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby má zastrešené všetky svoje hlavné činnosti a aktivity aj naďalej.

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR